Direktorka Centra za socijalni rad o jučerašnjem protestu

Direktorka Centra za socijalni rad, Mirjana Andrijašević je povodom jučerašnjeg protesta organizovanog ispred ove institucije zbog neisplaćenih zarada izjavila da su svi korisnici dobrovoljne radne aktivacije dobijali novac kroz urednu dinamiku isplata, odnosno u tekućem mesecu isplaćivan je novac za prethodni mesec. Program dobrovoljne radne aktivacije aktuelan je od oktobra prošle godine i tada je angažovano 100 građana sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje. Januara ove godine broj korisnika povećan je na 200 i svim ovim licima novac je isplaćivan iz budžeta grada Zaječara a preko blagajne Centra za socijalni rad. Od oktobra do danas poslodavcima je bilo dostupno 700 građana za rad kroz ovaj program a  6 korisnika je zasnovalo stalni radni odnos. Inače, novac koji je do sada isplaćen iz bužeta za potrebe dobrovoljne radne aktivacije iznosi 7 miliona dinara. Što se tiče prisustva porodilja na protestu, koje su takođe zahtevale isplatu zaostalih nadoknada Mirjana Andrijašević je rekla da Centar za socijalni rad nije nadležan za isplate novca ovoj kategoriji.

Leave a Reply

Your email address will not be published.