Nove kazne za komunalne prekršaje

Članovi Gradskog veća grada Zaječara usvojili su na sednici održanoj 5. marta odluke o izmeni visine novčanih kazni za prekršaje iz komunalnih oblasti. Kada je reč o javnom vodovodu,kanalizaciji, kućnom redu u stambenim zgrada, držanju životinja na teritoriji grada, sahranjivanju i grobljima, visine novčanih kazni usklađene su sa odredbama odgovarajućeg zakona pa se tako sada minimalna kazna za fizičko ili pravno lice povećava sa dve i po na pet hiljada dinara.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *