Racionalizacija gradskog i prigradskog saobraćaja u Zaječaru

Komisija za kontrolu saobraćaja na teritoriji grada Zaječara koja je formirana polovinom januara, nakon detaljnih analiza  uputila je predlog Gradskom veću da se uvedu izmene u gradskom i prigradskom saobraćaju. Ovom racionalizacijom saobraćaja, prema rečima pomoćnika gradonačelnika Zaječara, Milana Božovića ušteda će iznosito oko 3 miliona dinara, odnosno autobusi će prelaziti oko 30 000 kilometara manje nego ranije. Zadatak komisije bio je da utvrdi postojeće stanje javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika i da predloži mere poboljšanja istih.

Leave a Reply

Your email address will not be published.