24. Regionalna domijada u kulturno umetničkom stvaralaštvu