Naknada štete

Prijava štete nastale u šumama tokom nevremena

30.01.2015 - 19:00
Uprava za šume Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Vlade Republike Srbije pozvala je vlasnike šuma da prijave štete nastale u šumama tokom nevremena krajem novembra i početkom decembra 2014. godine. Obaveštenje će biti postavljeno na oglasnim tablama mesnih kancelarija na ugroženim područjima, kao i na veb-stranici Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine – Uprava za...Više
Subscribe to RSS - Naknada štete