Izbeglice i raseljena lica

Stanovi za izbeglice i raseljena lica

22.12.2013 - 12:00
Stanovi za izbeglice
Program podrške izbeglicama i interno raseljenim licima koji finansira Evropska unija, a u partnerstvu sprovode Delegacija Evropske unije u Srbiji, Komeserijat za izbeglice i UNHCR realizovan je u Zaječaru gde je otvorena zgrada u kojoj su obezbedjeni domovi za 10 porodica koje su do sada živele u kolektivnim centrima. Kroz projekat "Podrška sprovodjenju strategije za interno raseljena lica,...Više
Subscribe to RSS - Izbeglice i raseljena lica