Vlado Madžoski

Vlado Madžoski (1953). Osnovnu školu i gimnaziju završio u Zaječaru. Studirao u Beogradu i Nišu. Po obrazovanju-dipl.politikolog, profesor i pravnik. Novinarstvom se bavi od 1970.godine sarađujući kao gimnazijalac u listu „Timok“ uz veliku pomoć novinarske legende Sergija Lajkovića.

Nakon studija bio je profesor u CUO „AVNOJ“, potom profesionalni političar u Regionalnim organizacijama i direktor i gl. urednik NIO „Timok“. Krajem osamdesetih godina postaje preduzetnik, nastavljajući porodičnu tradiciju poslastičarstva i pekarstva. Više godina (9) bio je savetnik u Reg.priv.komori Zaječar. Nakon toga prelazi u status slobodnog novinara. Sarađivao je i objavljivao tekstove u „Danas“-u, Ekonomistu i drugim medijima. Uređivao je posebna izdanja, kao i promo filmove (monografija Komore i promo film). Više godina bio je izdavač i g.urednik „Timočke Revije“, lista koji je bio, gotovo, jedina opozicija lokalnoj vlasti u Zaječaru od 2005.-2010.godine. Tekstove (kolumne) najčešće objavljuje na blogu- timockarevija.wordpress.com