Kolumne

ULOGA SAOBRAĆAJNE (NE)KULTURE U BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA

U literaturi postoji više različitih definicija, kao i objašnjenja porekla reči kultura. Reč potiče iz latinskog jezika, međutim postoji više reči sličnog značenja, kao što su: colere – negovati, obrađivati, gajiti, cultus – gajenje, obrada polja, cultura – odnegovan, obrađen, razvijen, usavršen, oplemenjen, od kojih ovaj termin vodi poreklo.

Uticaj agresivne vožnje na nastanak saobraćajne nezgode

Vozačka agresija je oblik ponašanja sa kojim se svako od nas susreće svakodnevno, bilo kao učesnik u saobraćaju ili posmatrač odvijanja saobraćaja. Fizički sukob, svađa, psovanje, prekomerna upotreba sirene, škripa guma, nepristojne gestikulacije. Sve su ovo društveno neprihvatljiva ponašanja putem kojih se ispoljava vozačka agresija.

Samo odmorni vozači na putu su bezbedni za sebe i druge učesnike u saobraćaju

Današnji užurbani način života i rada utiče na sve aspekte života pa tako i na bezbednu vožnju. Da bi saobraćaj, pri zahtevima koje ispoljava savremeno društvo, funkcionisao na bezbedan način, neophodno je da vozači u toku vožnje poseduju potpunu psihofizičku sposobnost. Psihofizička sposobnost čoveka za upravljanje motornim vozilom podrazumeva i to da vozač mora biti odmoran kako bi na bezbedan način učestvovao u saobraćaju. Međutim, čovek je često primoran da učestvuje u saobraćaju i upravlja motornim vozilom, u uslovima i vremenskim periodima kada nije u potpunosti spreman za to.

Uticaj alkohola i psihoaktivnih supstanci na nastanak saobraćajne nezgode

Jedan od najznačajnijih faktora koji trenutno utiču na psihofizičku sposobnost vozača jeste alkohol. Kao i većina drugih narkotika, alkohol dovodi do uzbuđenja, a zatim i do paralize nervnog sistema. Ovo ima kao posledicu smanjenje pažnje, jer je alkoholisan vozač opasan i nesposoban za normalno učešće u saobraćaju.

Uticaj korišćenja mobilnog telefona tokom vožnje na nastanak saobraćajne nezgode

Obavljanje više stvari istovremeno (korišćenje mobilnog telefona, konzumacija hrane i pića, pušenje cigareta, vođenje razgovora, šminkanje itd.) i vožnja ne idu zajedno. Na primer, kada razgovarate mobilnim telefonom ili pišete poruku, vaše misli su usmerene ka razgovoru, pažnja je okrenuta ka zvucima iz telefona, iako su vaše oči na putu nećete moći videti šta se oko vas dešava niti ćete moći da blagovremeno reagujete. Vozači koji koriste telefon su manje sposobni da ostanu u odgovarajućoj traci, primete bilo kakvu promenu oko sebe i na nju odgovore na vreme.

SMANJI GAS - uticaj brzine na nastanak saobraćajne nezgode

Statistički podaci na nivou Republike Srbije pokazuju da se brzina, kao uticajni faktor, prepoznaje kod jedne trećine svih saobraćajnih nezgoda i kod više od 50% smrtnih ishoda u saobraćajnim nezgodama.

Vozač je dužan da brzinu kretanja vozila prilagodi: osobini i stanju puta, vidljivosti, preglednosti, atmosverskim prilikama, stanju vozila i tereta, gustini saobraćaja, i drugim saobraćajnim uslovima tako da može blagovremeno da zaustavi pred svakom preprekom koju pod datim okolnostima može da vidi, ili ima razloga da predvidi.

Značaj korišćenja dečijih auto sedišta i sigurnosnih pojaseva

Kada se vozilo sudari sa drugim automobilom u pokretu ili udari u neki objekt pored puta (zgrada, drvo bandera itd.), usled siline udarca naglo se zaustavlja. Ali zbog inercije svi objekti koji nisu vezani, uključujući i putnike, nastavljaju da se kreću ka tački udarca istom brzinom kojom se automobil kretao pre sudara, sve dok ne naiđu na neku prepreku. To može biti sedište, vetrobransko staklo ili volan, a od siline udara mogu i izleteti iz vozila. Pored toga što telo nastavlja da se kreće, usled inercije kreću se i unutrašnji organi putnika, pa mogu udarati jedan o drugi ili o skelet.

Bezbednost pešaka na teritoriji grada Zaječara

Pešaci su jedna od najranjivijih kategorija učesnika u saobraćaju. Nisu uvek vidljivi vozačima, pogotovo vozačima velikih kamiona i autobusa, a ukoliko dođe do nezgode sa vozilima, gotovo da nemaju nikakve šanse da izbegnu teške posledice. Zato pešaci moraju da budu vrlo pažljivi i da nikada ne rizikuju u situacijama kada dele put sa ostalim vozilima. 

Starija lica (65+) u saobraćaju najviše stradaju u svojstvu pešaka

Lica starija od 65 godina su jedna od najrizičnijih starosnih kategorija učesnika u saobraćaju. Generalno, u Srbiji putna infrastruktura, ulice, trotoari, pešački prelazi i zone velike atrakcije nisu prilagođene za bezbedan pešački saobraćaj, što se posebno odražava na ovu starosnu populaciju.

Bezbednost motociklista u saobraćaju na teritoriji grada Zaječara

U okviru oblasti bezbednosti saobraćaja motociklisti zauzimaju visoko mesto na skali rizika stradanja. Prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, mopedisti i motociklisti su proglašeni ranjivim kategorijama učesnika u saobraćaju. Zajedno sa pešacima, na globalnom nivou, motociklisti predstavljaju najugroženiju kategoriju učesnika u saobraćaju, imajući u vidu da zbirno čine oko 45% ukupnog broja svih poginulih u saobraćajnim nezgodama.

Pages